» Εκτυπώσιμες Ταπετσαρίες

Εκτυπώσημες Ταπετσαρίες Muramur

Ταπετσαρίες

Κωδικός  Περιγραφή Προϊόντος Πλάτος Ρολού (mm) Μήκος (m)
MURALIS Ταπετσαρία Muramur Lisse 300gsm  (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
MURALIN Ταπετσαρία Muramur Lin 380gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
MURASAB Ταπετσαρία Muramur Sable380gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
MURAJAP Ταπετσαρία Muramur Japon 380gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
MURADUNE  Ταπετσαρία Muramur Dune 380gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMT1.1  Ταπετσαρία Digimura Tactile 1.1 300gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMB1.1  Ταπετσαρία Digimura Brut 1.1 300gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMS1.1 Ταπετσαρία Digimura Stucco 1.1 300gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMF1.1  Ταπετσαρία Digimura Fino 1.1 300gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DML1.1 Ταπετσαρία Digimura Linea 1.1 300gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DGRP Ταπετσαρία Digimura RP Premium 225gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1270 30
DMS2.1 Ταπετσαρία Digimura Smooth 2.1 410gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMT2.1 Ταπετσαρία Digimura Tactile 2.1 410gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMD2.1 Ταπετσαρία Digimura Dune 2.1 410gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMR2.1 Ταπετσαρία Digimura Rude 2.1 410gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DMF2.1 Ταπετσαρία Digimura Facade 2.1 410gsm (Βραδύκαυστο Β1) 1300 30
DM2AU Ταπετσαρία Digimura Gold Wallcovering (Βραδύκαυστο Β1) 1280 30
DM2AG Ταπετσαρία Digimura Silver Wallcovering (Βραδύκαυστο Β1) 1280 30
MURABOND Κόλλα για Ταπετσαρίες Murabond Light 10kgr
MURABONDP Primer Murabond 2,5 kgr

Εκτυπώσημες Ταπετσαρίες Muramur