» Επιστροφές Εμπορευμάτων

Υπαναχώρηση / Ακύρωση / Επιστροφή Παραγγελίας:

O αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994 διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή ολόκληρη ή και μέρος της παραγγελίας του χωρίς καμία χρέωση αν και εφόσον η παραγγελία του δεν έχει αποσταλεί. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης του προϊόντος σε εύλογο χρονικό διάστημα έως και 10 ημερών από την έκδοση του παραστατικού, επιστρέφοντας το με δικά του έξοδα, στην αρχική του κατάσταση (άθικτο, αμεταχείριστο, και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία), συνοδευόμενο από το αντίστοιχο παραστατικό επιστροφής ( Δελτίο Αποστολής Επιστροφής ). Κατόπιν ελέγχου του προϊόντος για τυχόν αλλοιώσεις και των παραστατικών Επιστροφής εκδίδεται Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής στον πελάτη. Σε περίπτωση αλλοίωσης είτε του περιεχομένου είτε της εξωτερικής συσκευασίας η επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Στα άκαμπτα προϊόντα χωρίς εξωτερική συσκευασία καθώς και στα ανταλλακτικά δεν γίνονται δεκτές επιστροφές. Σε κάθε περίπτωση πριν προβείτε στην επιστροφή του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να σας κατευθύνουμε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.